ققنوس نوشهر « مادوتتا » *این وبلاگ کاملاً شخصیه* مادوتتا 2تا دانش آموز سوم دبیرستانیم تو فرزانگان نوشهر درس میخونیم امیدواریم نهایت استفاده رو از وب ما ببرین ! اینم ایمیلمونه : ma2tta@mailfa.com مطالب خوبتونو برامون میل کنید، به اسم خودتون میذاریم تو وبلاگ . http://ghoghnoosenoshahr.mihanblog.com 2019-01-21T19:25:18+01:00 text/html 2016-12-05T10:02:04+01:00 ghoghnoosenoshahr.mihanblog.com رها خدا هواتو داره ... خیالت راحت http://ghoghnoosenoshahr.mihanblog.com/post/224 <br><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8267361234/God_id_Good.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="550" hspace="0" vspace="0" width="550"><br><br><br><br><b><font size="3">پس ته دلتون قرص باشه <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/3.gif"><br><br><br></font></b><br><b><font size="3"><font size="2"><font size="2"><b>.<br>.<br>.<br></b></font><b><br></b></font></font></b><div style="text-align: center;" align="center"><b><font size="3"><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(51, 51, 255); ">م</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">ا</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; ">&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(51, 51, 255); ">د</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">و</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(51, 51, 255); ">ت</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">ت</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(51, 51, 255); ">ا</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; ">&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">.</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(255, 255, 255); ">.</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(51, 51, 255); ">.</span></span></font></b></div><b><font size="3"><br><br></font></b></div> text/html 2016-11-05T10:01:01+01:00 ghoghnoosenoshahr.mihanblog.com رها یه متن که ارزش خوندن داره http://ghoghnoosenoshahr.mihanblog.com/post/223 <div align="center"><span style="font-size: 8pt"></span><img src="http://s8.picofile.com/file/8267359500/%D8%AA%D8%A7%D8%AC_%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="313" hspace="0" vspace="0" width="421"><br><span style="font-size: 8pt"></span></div><span style="font-size: 8pt"><font size="2"><br></font></span><div align="center"><span style="font-size: 8pt"></span><br><span style="font-size: 8pt"><font size="2">در این جهان چیزهای بسیاری هست <br><br></font></span><span style="font-size: 8pt"><font size="2">که زنگ می زنند<br><br>می پوسند , می میرند</font></span><br><span style="font-size: 8pt"><font size="2"><br><font color="#FF0000">و از یاد می روند</font></font></span><br><span style="font-size: 8pt"><font size="2"><br>مثل تاج ، عصا و سریر پادشاهان</font></span><br><span style="font-size: 8pt"></span><br><span style="font-size: 8pt"></span><br><span style="font-size: 8pt"></span><img src="http://s9.picofile.com/file/8267359550/Charlie.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="644" hspace="0" vspace="0" width="430"><br><span style="font-size: 8pt"></span><br><span style="font-size: 8pt"><p><font size="2">در این جهان</font><br></p></span></div><div align="center"><span style="font-size: 8pt"><p><font size="2">چیزهای بسیاری هست</font><br></p></span></div><div align="center"><span style="font-size: 8pt"><p><font size="2">که هرگز نمی پوسند</font></p><p><font size="2">نمی میرند</font></p><p><font color="#FF0000" size="2">و از یاد نمی روند</font><br></p></span></div><div align="center"><span style="font-size: 8pt"><p><font size="2">مثل کلاه , عصا و کفش های چارلی چاپلین</font></p><p><br></p><p><br></p><p><br><font size="2"><font size="2"><b>.<br>.<br>.<br></b></font><b><br></b></font></p></span><div style="text-align: center;" align="center"><b><font size="3"><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(51, 51, 255); ">م</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">ا</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; ">&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(51, 51, 255); ">د</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">و</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(51, 51, 255); ">ت</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">ت</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(51, 51, 255); ">ا</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; ">&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">.</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(255, 255, 255); ">.</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(51, 51, 255); ">.</span></span></font></b></div></div><span style="font-size: 8pt"><p><font size="2"><br></font></p></span> text/html 2016-10-06T10:01:01+01:00 ghoghnoosenoshahr.mihanblog.com رها 10 عکس فضایی برتر از نگاه سایت تلسکوپ فضایی هابل http://ghoghnoosenoshahr.mihanblog.com/post/222 <br><div align="center"><a href="http://s9.picofile.com/file/8267356734/1.jpg" target="_blank" title="کلیک کن سایز اصلیشو ببینی"><img src="http://s9.picofile.com/file/8267356734/1.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="388" hspace="0" vspace="0" width="485"></a><br><br><br><br><br><a href="http://s9.picofile.com/file/8267356750/2.jpg" target="_blank" title="کلیک کن سایز اصلیشو ببینی"><img src="http://s9.picofile.com/file/8267356750/2.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="391" hspace="0" vspace="0" width="489"></a><br><br><br><br><br><a href="http://s9.picofile.com/file/8267356784/3.jpg" target="_blank" title="کلیک کن سایز اصلیشو ببینی"><img src="http://s9.picofile.com/file/8267356784/3.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="389" hspace="0" vspace="0" width="489"></a><br><br><br><br><font size="2"><font size="2"><b>.<br>.<br>.<br></b></font><b><br></b></font><div style="text-align: center;" align="center"><b><font size="3"><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(51, 51, 255); ">م</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">ا</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; ">&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(51, 51, 255); ">د</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">و</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(51, 51, 255); ">ت</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">ت</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(51, 51, 255); ">ا</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; ">&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">.</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(255, 255, 255); ">.</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(51, 51, 255); ">.</span></span></font></b></div><br><br><br></div> text/html 2016-09-24T20:11:55+01:00 ghoghnoosenoshahr.mihanblog.com رها باز آمد بوی ماه مهر... ماه مدرسه http://ghoghnoosenoshahr.mihanblog.com/post/225 <div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8267421892/of_cesclipartcarson_dellosa_clipartcarson_back_to_school_997960.jpg" alt=""></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 11px;">بازگشایی مدارسو به همه دانش آموزای بیچاره تسلیت عرض میکنیم &nbsp;.... خدا بهتون صبر ایوب بده ایشالا &nbsp;</span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"></div> text/html 2016-09-14T09:02:01+01:00 ghoghnoosenoshahr.mihanblog.com رها پیامبری از.. http://ghoghnoosenoshahr.mihanblog.com/post/220 <div align="center"><font size="2"><font color="#000066"><img src="http://s9.picofile.com/file/8267349068/1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="293" hspace="0" vspace="0" width="471"></font><br><br><br><font color="#000066">پیامبری از کنار خانه مان رد شد </font><br><br><font color="#33ffff">باران</font><font color="#00CCCC" style="color: rgb(0, 0, 102);"> <font color="#000066">گرفت</font></font><br><br><font color="#000066">مادرم گفت : چه </font><font color="#33ffff">بارانی</font><font color="#000066"> است</font><br><br><font color="#000066">پدرم گفت : </font><font color="#33FFFF">بهار</font><font color="#000066"> است <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></font><br><br><font color="#000066">و ما نمیدانستیم</font><br><br><font color="#66ffff">باران</font><font color="#33FFFF" style="color: rgb(0, 0, 102);"> و </font><font color="#33FFFF">بهار</font> <br><br><font color="#000066"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/1.gif"> نام های دیگر همان پیامبرند <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/1.gif"></font><br><br><br><br><br></font><br><font size="2"><font color="#000066"><font size="2"><font size="2"><b>.<br>.<br>.<br></b></font><b><br></b></font></font></font><div style="text-align: center;" align="center"><b><font size="3"><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(51, 51, 255); ">م</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">ا</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; ">&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(51, 51, 255); ">د</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">و</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(51, 51, 255); ">ت</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">ت</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(51, 51, 255); ">ا</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; ">&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">.</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(255, 255, 255); ">.</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(51, 51, 255); ">.</span></span></font></b></div><font size="2"><font color="#000066"><br></font></font></div> text/html 2016-07-06T17:50:56+01:00 ghoghnoosenoshahr.mihanblog.com رها عیدتون مبارک http://ghoghnoosenoshahr.mihanblog.com/post/221 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s7.picofile.com/file/8258754834/63356824949275444566.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><br><font size="2"><font size="2"><b>.<br>.<br>.<br></b></font><b><br></b></font><div style="text-align: center;" align="center"><b><font size="3"><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(51, 51, 255); ">م</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">ا</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; ">&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(51, 51, 255); ">د</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">و</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(51, 51, 255); ">ت</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">ت</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(51, 51, 255); ">ا</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; ">&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">.</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(255, 255, 255); ">.</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(51, 51, 255); ">.</span></span></font></b></div><br></div> text/html 2016-04-19T12:27:30+01:00 ghoghnoosenoshahr.mihanblog.com رها خدانگهدار باغیرت 2 http://ghoghnoosenoshahr.mihanblog.com/post/219 <div style="text-align: center;"><img src="http://s7.picofile.com/file/8247871168/6626262.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><span style="font-size: 11px;">(بعد هادی نوروزی) فوت ناگهانی مهرداد اولادی هم تسلیت... &nbsp;نمیدونم چی بگم&nbsp;</span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/2.gif" style="font-size: 11px;"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">امروز بعدازظهر حوالی ساعت 3 مهرداد اولادی بازیکن&nbsp;سابق پرسپولیس و استقلال و بازیکن فعلی تیم ملوان به دلیل ایست قلبی تو بیمارستان شهدای تجریش از دنیا رفت.&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">اولادی&nbsp;4 خرداد 1364 تو قائمشهر چشم به جهان گشود و امروز 31 فروردین 1395 چشم از جهان فروبست. <br>یه مدتی هم به اندازه یه پلک زدن، زندگی کرد.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">روحت شاد&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br><font size="2"><font size="2"><b>.<br>.<br>.<br></b></font><b><br></b></font><div style="text-align: center;" align="center"><b><font size="3"><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(51, 51, 255); ">م</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">ا</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; ">&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(51, 51, 255); ">د</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">و</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(51, 51, 255); ">ت</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">ت</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(51, 51, 255); ">ا</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; ">&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">.</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(255, 255, 255); ">.</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(51, 51, 255); ">.</span></span></font></b></div><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2016-02-19T09:40:11+01:00 ghoghnoosenoshahr.mihanblog.com رها سهراب و شبکه های اجتماعی!!!! http://ghoghnoosenoshahr.mihanblog.com/post/218 <br><div align="center"><font size="2"><img src="http://s6.picofile.com/file/8237177100/tel_a.jpg" alt="" align="bottom" height="218" hspace="0" border="0" vspace="0" width="296"><br><br><br>سهراب سپهری , n سال قبل گفته :<br><br><br>همه در جمع ولی تنهایند ...<br><br>احتمالا ورژن فارسی آقای نوستراداموس ( به خاطر پیشبینی ظهور واتس اپ و تلگرام و لاین و ... ) , همین سهراب خودمونه ! <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/1.gif"><br><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8237168368/ssohrab.jpg" alt="" align="bottom" height="391" hspace="0" border="0" vspace="0" width="456"><br><br><br></font><br><font size="2"><font size="2"><b>.<br>.<br>.<br></b></font><b><br></b></font><div style="text-align: center;" align="center"><b><font size="3"><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(51, 51, 255); ">م</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">ا</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; ">&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(51, 51, 255); ">د</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">و</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(51, 51, 255); ">ت</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">ت</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(51, 51, 255); ">ا</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; ">&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">.</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(255, 255, 255); ">.</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(51, 51, 255); ">.</span></span></font></b></div><font size="2"><br><br></font></div> text/html 2016-02-05T09:40:00+01:00 ghoghnoosenoshahr.mihanblog.com رها چندتا کلیپ قشنگ از جهان هستی http://ghoghnoosenoshahr.mihanblog.com/post/216 <p><strong><br></strong> </p> <p><img src="http://s7.picofile.com/file/8237084400/tabiat.jpg" alt="" "=""> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>اولیش مربوط به کیهانه</strong> </p> <p>[http://www.aparat.com/v/fgV81] </p> <p><strong>این یکی گرچه حجمش زیاده ولی ارزششو داره </strong> </p> <p>[http://www.aparat.com/v/5vs9X] </p> <p><strong>اینم طبیعت زیبای استان کرمانشاهه</strong> </p> <p>[http://www.aparat.com/v/gXMRm] </p> <p><strong>آخریشم درباره ی آبشارهای بزرگ سیاره مونه</strong> </p> <p>[http://www.aparat.com/v/783LP] </p> <p><strong><br></strong> </p> <p>امیدوارم هم خوشتون بیاد, هم اینکه یه ذره به این نکته ی ظریف فکر کنید : </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>ما در کجای جهان ایستاده ایم ؟!</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><br><strong>.<br>.<br>.<br></strong><strong><br></strong><strong><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(51, 51, 255); ">م</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">ا</span></span> <span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(51, 51, 255); ">د</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">و</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(51, 51, 255); ">ت</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">ت</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(51, 51, 255); ">ا</span></span> <span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">.</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(255, 255, 255); ">.</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(51, 51, 255); ">.</span></span></strong> </p> text/html 2015-11-07T14:48:04+01:00 ghoghnoosenoshahr.mihanblog.com رها تصاویر ماکرو از حشرات http://ghoghnoosenoshahr.mihanblog.com/post/206 <div align="center"><font color="#660000">8<font size="2" face="Mihan-Iransans"> تا دونه عکس خوشگل از حشرات واستون آوردم</font></font><br><font color="#660000" size="2" face="Mihan-Iransans">امیدوارم خوشتون بیاد<br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8216213726/085204120520jkm_52_1_.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="325" hspace="0" vspace="0" width="519"><br><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8216213942/qwertyuiopl_8710.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="323" hspace="0" vspace="0" width="519"><br><br><br></font><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8216213918/085204120520jkm_52_4_.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="355" hspace="0" vspace="0" width="535"><font color="#660000" size="2" face="Mihan-Iransans"><br><br><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif">بقیه تو ادامه مطلب <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/96.gif"><br><br><br><br></font><br><font color="#660000" size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2"><b>.<br>.<br></b></font></font><font color="#660000" size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2"><b>.<br></b></font><b><br></b></font><div style="text-align: center;" align="center"><b><font size="3"><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(51, 51, 255); ">م</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">ا</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; ">&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(51, 51, 255); ">د</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">و</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(51, 51, 255); ">ت</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">ت</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(51, 51, 255); ">ا</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; ">&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">.</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(255, 255, 255); ">.</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(51, 51, 255); ">.</span></span></font></b></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><span style="outline: 0px;"><span style="outline: 0px; font-style: normal;"></span></span><strong style="outline: 0px;"><span style="outline: 0px; font-style: normal;"><font style="outline: 0px;" color="#339966"><br></font></span></strong></font></div><font size="2"><strong style="font-family: NotoNaskhArabic, Arial, Helvetica, sans-serif, Tahoma; outline: 0px; text-align: right;"></strong></font><font size="2"> </font> <p><span class="main_body"></span></p> <font color="#660000" size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div> text/html 2015-10-23T14:48:10+01:00 ghoghnoosenoshahr.mihanblog.com رها برای خودت دعا کن http://ghoghnoosenoshahr.mihanblog.com/post/203 <div align="center"><font size="2"><font color="#330000">یکی از پاورپوینتای زیبای سایت 8بهشتو گذاشتم که امیدوارم خوشتون بیاد</font><br><br><br><br><img src="http://www.8beheshtgroup.com/upload/content/1386837832.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><br><b><a href="http://s6.picofile.com/file/8213692934/8Behesht_283_pray_for_yourself_.pps.html" target="_blank" title="دانلود"><font color="#CC0000" size="3">دانلود پاورپوینت</font></a><br><br><br><a href="http://www.8beheshtgroup.com/fa/content/powerpoint/1257.html" target="_blank" title="">اینم لینک منبع</a><br><br><br><br><br></b></font><font size="2"><b>.<br>.<br>.<br></b></font><b><br></b><div style="text-align: center;" align="center"><b><font size="3"><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(51, 51, 255); ">م</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">ا</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; ">&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(51, 51, 255); ">د</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">و</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(51, 51, 255); ">ت</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">ت</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(51, 51, 255); ">ا</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; ">&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">.</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(255, 255, 255); ">.</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(51, 51, 255); ">.</span></span></font></b></div><p align="center"><br></p><div><br></div><br></div> text/html 2015-10-15T21:31:01+01:00 ghoghnoosenoshahr.mihanblog.com یه دانش آموز اصلاً "حسین" جنس غمش فرق میکند... http://ghoghnoosenoshahr.mihanblog.com/post/209 <div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><div style="font-family: mitra, arial, tahoma !important; line-height: 22px !important;"><font size="2"><br></font></div><div style="font-family: mitra, arial, tahoma !important; line-height: 22px !important;"><img src="http://s6.picofile.com/file/8217268876/4899518_79c627d99c5328de16b97f71e19edebd_l.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="380" hspace="0" vspace="0" width="380"></div><div style="font-family: mitra, arial, tahoma !important; line-height: 22px !important;"><font size="2"><br></font></div><div style="font-family: mitra, arial, tahoma !important; line-height: 22px !important;"><font size="2"><br></font></div><div style="line-height: 22px ! important;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">اصلاً حسین جنس غمش فرق می کند</font></div><div style="line-height: 22px ! important;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">این راه عشق پیچ و خمش فرق می کند</font></div><div style="line-height: 22px ! important;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">&nbsp;</font></div><div style="line-height: 22px ! important;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">اینجا گدا همیشه طلبکار می شود</font></div><div style="line-height: 22px ! important;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">اینجا که آمدی کرمش فرق می کند</font></div><div style="line-height: 22px ! important;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">&nbsp;</font></div><div style="line-height: 22px ! important;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">شاعر شدم برای سرودن برایشان</font></div><div style="line-height: 22px ! important;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">این خانواده، محتشمش فرق می کند</font></div><div style="line-height: 22px ! important;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">&nbsp;</font></div><div style="line-height: 22px ! important;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">صد مرده زنده می شود از ذکر </font><font size="2" face="Mihan-IransansBold">“یا حسین”</font></div><div style="line-height: 22px ! important;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">عیسای خانواده دمش فرق می کند</font></div><div style="line-height: 22px ! important;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">&nbsp;</font></div><div style="line-height: 22px ! important;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">از نوع ویژگی دعا زیر قبه اش</font></div><div style="line-height: 22px ! important;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">معلوم می شود حرمش فرق می کند</font></div><div style="line-height: 22px ! important;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">&nbsp;</font></div><div style="line-height: 22px ! important;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">تنها نه اینکه جنس غمش جنس ماتمش</font></div><div style="line-height: 22px ! important;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">حتی سیاهی علمش فرق می کند</font></div><div style="line-height: 22px ! important;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">&nbsp;</font></div><div style="line-height: 22px ! important;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">با پای نیزه روی زمین راه میرود</font></div><div style="line-height: 22px ! important;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">خورشید کاروان قدمش فرق می کند</font></div><div style="line-height: 22px ! important;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">&nbsp;</font></div><div style="line-height: 22px ! important;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">من از "حسینُ منّی" پیغمبر خدا</font></div><div style="line-height: 22px ! important;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">فهمیده ام حسین همش فرق می کند<br><br><br><br>شاعر: علی زمانیان<br><br><br><br></font><font size="2"><b>.<br>.<br>.<br></b></font><b><br></b><div style="text-align: center;" align="center"><b><font size="3"><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(51, 51, 255); ">م</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">ا</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; ">&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(51, 51, 255); ">د</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">و</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(51, 51, 255); ">ت</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">ت</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(51, 51, 255); ">ا</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; ">&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">.</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(255, 255, 255); ">.</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(51, 51, 255); ">.</span></span></font></b></div><br></div><div><br></div></div> text/html 2015-10-13T21:51:44+01:00 ghoghnoosenoshahr.mihanblog.com یه دانش آموز باز این چه شورش است که در خلق عالم است... http://ghoghnoosenoshahr.mihanblog.com/post/212 <div style="text-align: center;"><font size="2">"فرارسیدن ایام سوگواری امام حسین (ع) و یاران بزرگوارشان بر همگان تسلیت باد"</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s6.picofile.com/file/8217271126/IMG_20151015_011915.JPG" alt="" align="bottom" border="0" height="299" hspace="0" vspace="0" width="369"><br><br><br><br><font size="2"><b>.<br>.<br>.<br></b></font><b><br></b><div style="text-align: center;" align="center"><b><font size="3"><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(51, 51, 255); ">م</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">ا</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; ">&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(51, 51, 255); ">د</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">و</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(51, 51, 255); ">ت</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">ت</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(51, 51, 255); ">ا</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; ">&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">.</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(255, 255, 255); ">.</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(51, 51, 255); ">.</span></span></font></b></div><br></div> text/html 2015-10-08T14:48:05+01:00 ghoghnoosenoshahr.mihanblog.com رها روز جهانی کودک http://ghoghnoosenoshahr.mihanblog.com/post/205 <font size="2"> </font><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><img src="http://s3.picofile.com/file/8216180892/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF_8_.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><span style="font-size: 11px;">امروز روز جهانی کودکه</span></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">اولا مبارک همه بچه ها باشه</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">بعدشم امیدوارم معنی روز جهانی کودک فقط پارک رفتن یا خریدن چارتا دونه شیرینی و شکلات و یه کادوی خشک و خالی واسه بچه نباشه، بلکه همه والدین سعی کنن به بهترین نحو ممکن با فرزندانشون رفتار کنن و شخصیت و منش کودکو از همون روز اول زندگیش به زیباترین صورت شکل بدن</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">هرچی رفتار با بچه تو محیط خانواده منطقی تر و درست تر باشه و با ابراز محبت بیشتری همراه باشه، قطعاً تبعاتش در جامعه مثبت تره و جامعه از نظر روانی سلامت بیشتری پیدا میکنه</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">پس</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">لدفن پدر مادرای گرامی، سعی کنید حداقل جلوی بچه تون با هم مهربون باشید، پرخاشگریو کنار بذارید و سعی کنید تا جاییکه فرصت دارید بچه هاتونو ببوسید، اگه نظر اسلامم بخواید خیلی ثواب داره و دربارش حدیث هم داریم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><img src="http://s3.picofile.com/file/8216181468/images_6_.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div><address dir="rtl" align="right" style="text-align: center; outline: 0px none;"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><span style="outline: 0px;"><span style="outline: 0px; font-style: normal;"><font style="outline: 0px;">پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:</font></span></span></font></address><address dir="rtl" align="right" style="text-align: center; outline: 0px none;"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><span style="outline: 0px;"><span style="outline: 0px; font-style: normal;"><font style="outline: 0px;"><font style="outline: 0px;"><font style="outline: 0px;">اَکثِرُوا مِنْ قُبْلَةِ اَوْلادِکُمْ فَاِنَّ لَکُمْ بِکُلِّ قُبْلَةٍ دَرَجَةً.</font></font></font></span></span></font></address><address dir="rtl" align="right" style="text-align: center; outline: 0px none;"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><span style="outline: 0px;"><span style="outline: 0px; font-style: normal;"><font style="outline: 0px;">فرزندان خود را بسیار ببوسید زیرا برای شما در هر بوسیدن درجه‌ای است.</font></span></span></font></address><address dir="rtl" align="right" style="text-align: center; outline: 0px none;"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><span style="outline: 0px;"><span style="outline: 0px; font-style: normal;"><font style="outline: 0px;">رسائل الشیعه-ج 15- ص 203 و202&nbsp;</font></span></span></font></address><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><span style="outline: 0px;"><span style="outline: 0px; font-style: normal;"><font style="outline: 0px;" color="#339966"><br></font></span></span></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><span style="outline: 0px;"><span style="outline: 0px; font-style: normal;"><font style="outline: 0px;" color="#339966"><br></font></span></span></font><br><font size="2"><b>.<br>.<br>.<br></b></font><b><br></b><div style="text-align: center;" align="center"><b><font size="3"><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(51, 51, 255); ">م</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">ا</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; ">&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(51, 51, 255); ">د</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">و</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(51, 51, 255); ">ت</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">ت</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(51, 51, 255); ">ا</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; ">&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">.</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(255, 255, 255); ">.</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(51, 51, 255); ">.</span></span></font></b></div></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><span style="outline: 0px;"><span style="outline: 0px; font-style: normal;"></span></span><strong style="outline: 0px;"><span style="outline: 0px; font-style: normal;"><font style="outline: 0px;" color="#339966"><br></font></span></strong></font></div><font size="2"><strong style="font-family: NotoNaskhArabic, Arial, Helvetica, sans-serif, Tahoma; outline: 0px; text-align: right;"></strong></font></div><font size="2"> </font> text/html 2015-10-02T08:57:12+01:00 ghoghnoosenoshahr.mihanblog.com رها خدانگهدار باغیرت... http://ghoghnoosenoshahr.mihanblog.com/post/204 <font size="2">فوت ناگهانی بازیکن مازندرانی باغیرت پرسپولیس &nbsp;رو به همه ی فوتبالیا و خانواده ی داغدارش تسلیت میگم.</font><div><font size="2">هادی نوروزی، کاپیتان متعصب و بی حاشیه ی تیم پرسپولیس، صبح دیروز نهم مهرماه 1394 تو سن 30 سالگی براثر سکته ی قلبی پیش از رسیدن به بیمارستان آتیه تهران، فوت شد.</font></div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s6.picofile.com/file/8215129368/139402301138414235334853.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><div><br></div><div><br></div><div><br><br><div align="center"><font size="2"><b>.<br>.<br>.<br></b></font><b><br></b><div style="text-align: center;" align="center"><b><font size="3"><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(51, 51, 255); ">م</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">ا</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; ">&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(51, 51, 255); ">د</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">و</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(51, 51, 255); ">ت</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">ت</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(51, 51, 255); ">ا</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; ">&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">.</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(255, 255, 255); ">.</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(51, 51, 255); ">.</span></span></font></b></div></div></div> text/html 2015-09-23T15:48:43+01:00 ghoghnoosenoshahr.mihanblog.com رها یه لقمه حرف حساب http://ghoghnoosenoshahr.mihanblog.com/post/202 <div align="center"><img src="http://s6.picofile.com/file/8213692042/01011.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="349" hspace="0" vspace="0" width="428"><br><br><br><p align="center"><br><font size="2"><b>.<br>.<br>.<br></b></font><b><br></b></p><div style="text-align: center;" align="center"><b><font size="3"><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(51, 51, 255); ">م</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">ا</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; ">&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(51, 51, 255); ">د</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">و</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(51, 51, 255); ">ت</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">ت</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(51, 51, 255); ">ا</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; ">&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">.</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(255, 255, 255); ">.</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(51, 51, 255); ">.</span></span></font></b></div><p align="center"><br></p><br></div> text/html 2015-09-13T09:55:41+01:00 ghoghnoosenoshahr.mihanblog.com رها هک شدن تلگرام http://ghoghnoosenoshahr.mihanblog.com/post/201 <div align="center"><br></div><div style="text-align: justify;" align="center"><font size="3">به گزارش <a href="http://www.yjc.ir/fa/netsearching" style="color: rgb(255, 0, 0);">گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان</a> ، یک حمله‌ی هکری که چند روزی‌ست بین کاربران شایع شده، این فرصت را در اختیار هکرها می‌گذارد تا با استفاده از جعل نام و تصویر تلگرام، طعمه را به دام انداخته و داخل حساب کاربری تلگرام فرد شوند.</font></div><div style="text-align: justify;" align="center"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;" align="center"><font size="3">مراحلی که هکر انجام می‌دهد به این طریق است که، با یک نام جعلی و با تصویر لوگوی تلگرام برای شما پیامی همانند زیر ارسال می‌شود:</font></div><div style="text-align: justify;" align="center"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;" align="center"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;" align="center"><font size="3"><img class="img-responsive2" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1394/6/13/3533055_216.png" title="شیوه جدید هک کردن حساب‌های تلگرام در ایران" alt="شیوه جدید هک کردن حساب‌های تلگرام در ایران" style="border: none;"></font></div><div style="text-align: justify;" align="center"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;" align="center"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;" align="center"><font size="3">در نگاه اول، ممکن است به اشتباه متوجه شوید که این پیام را خود تلگرام ارسال کرده و وقتی نام کاربری را هم بررسی می‌کنید، اثری از نام کاربری و شماره تلفن وجود ندارد و شما ممکن است کمی بیشتر دچار اشتباه شوید اما درست فکر می‌کنید، این حساب کاربری تلگرام نیست. همان‌طور که در تصویر فوق قابل مشاهده است، هکر از شما درخواست شماره تلفن کرده است. بعد از این مرحله، هکر با وارد کردن شماره تلفن در سایت یا اپلیکلیشن تلگرام، خود را به عنوان کاربری جدید(با شماره شما) به سایت معرفی کرده و کد تائید از سوی تلگرام، از طریق پیامک یا پیام در داخل اپلیکیشن تلگرام برای شما ارسال می‌شود.</font></div><div style="text-align: justify;" align="center"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;" align="center"><font size="3">برای امتحان این موضوع کد اشتباهی در اختیار هکر گذاشتیم و همان‌طور که در تصویر پایین قابل مشاهده است، هکر بار دیگر درخواست کد صحیح کرده است. اگر کد واقعی در اختیار هکر قرار می‌گرفت، او می‌توانست به حساب دسترسی پیدا کند.</font></div><div style="text-align: justify;" align="center"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;" align="center"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;" align="center"><font size="3"><img class="img-responsive2" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1394/6/13/3533056_431.png" title="شیوه جدید هک کردن حساب‌های تلگرام در ایران" alt="شیوه جدید هک کردن حساب‌های تلگرام در ایران" style="border: none;"><br><br><br><a href="http://www.yjc.ir/fa/news/5311816/%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%87%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86" target="_blank" title="منبع"><font color="#FF0000">منبع : باشگاه خبرنگاران جوان </font></a><br><br><br><br></font></div><div style="text-align: justify;" align="center"><div align="center"><br><br></div><p align="center"><br><font size="2"><b>.<br>.<br>.<br></b></font><b><br></b></p><div style="text-align: center;" align="center"><b><font size="3"><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(51, 51, 255); ">م</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">ا</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; ">&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(51, 51, 255); ">د</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">و</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(51, 51, 255); ">ت</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">ت</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(51, 51, 255); ">ا</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; ">&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">.</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(255, 255, 255); ">.</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(51, 51, 255); ">.</span></span></font></b></div><p align="center"><br></p><div><br></div></div><div align="center"><br><font size="3"> </font></div> text/html 2015-05-27T15:20:19+01:00 ghoghnoosenoshahr.mihanblog.com رها درگیرم ... http://ghoghnoosenoshahr.mihanblog.com/post/198 <div align="center"><font size="2">سلام</font><br><font size="2">سخت درگیر امتحان نهاییم, شرمنده</font><br><font size="2">اینم جواب امتحانایی که تاحالا دادیم :</font><br><br><br><font size="3"><a href="http://s6.picofile.com/file/8190656642/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE_%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D9%88_%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_94.pdf.html" target="_blank" title="دانلود"><font size="3">کلید امتحان نهایی دین و زندگی / 2 خرداد 1394 / سوم ریاضی و تجربی</font></a></font><br><br><br><a href="http://s3.picofile.com/file/8190656668/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE_%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C_%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_94.pdf.html" target="_blank" title="دانلود"><font size="3">کلید امتحان نهایی عربی / 4 خرداد 1394 / سوم ریاضی و تجربی</font></a><br><br><br><font size="3"><a href="http://s6.picofile.com/file/8190656700/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE_%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_94.pdf.html" target="_blank" title="دانلود"><font size="3">کلید امتحان نهایی ادبیات فارسی / 6 خرداد 1394 / سوم ریاضی و تجربی</font></a></font><br><br></div><br><br><br><div align="center"><font size="2"><b>.<br>.<br>.<br></b></font><b><br></b><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(51, 51, 255); ">م</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">ا</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; ">&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(51, 51, 255); ">د</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">و</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(51, 51, 255); ">ت</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">ت</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(51, 51, 255); ">ا</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; ">&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">.</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(255, 255, 255); ">.</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(51, 51, 255); ">.</span></span></font></b></div><p><br></p></div> text/html 2015-03-23T11:25:11+01:00 ghoghnoosenoshahr.mihanblog.com رها فواید یادگیری موسیقی برای کودک http://ghoghnoosenoshahr.mihanblog.com/post/197 <div align="center"><h3 style="display:block" class="tp"><font size="2">موسیقی می تواند نقش بسیار مثبتی در شکل گیری شخصیت کودکان داشته باشد و در لحظاتی که آنها احساس تنهایی و یا حالت دلهره دارند, می تواند آرامش بخش و موثر باشد.</font></h3><p><br></p><p><br></p><p><img src="http://s4.picofile.com/file/8178684242/_1_.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="281" hspace="0" vspace="0" width="376"></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><font color="#FF0000" size="4">فواید فراگرفتن یک آلت موسیقی برای کودکان:</font></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><img src="http://s6.picofile.com/file/8178685342/62085209632_36963_.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="279" hspace="0" vspace="0" width="353"></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><font color="#FF0000" size="2">1.<font color="#000066"> </font></font><font color="#000066" size="2"><strong>افزایش ضریب هوشی</strong></font></p><p><font size="2"><br>آموزش موسیقی در طولانی مدت ۷ امتیاز به میزان IQ یا ضریب هوشی دانش آموزان می افزاید در حالیکه آموزش هنرهای نمایشی ۴.۳ امتیاز به ضریب هوشی آنها خواهد افزود.</font></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><img src="http://s6.picofile.com/file/8178684642/%D8%B6%D8%B5%D8%B3%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%B0%DA%A9%D9%85%D9%88%D9%86%D8%A6%D8%AF.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="251" hspace="0" vspace="0" width="411"></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><font size="2"><font color="#FF0000">2.<font color="#000066"><b> گسترش نیمکره ی چپ مغز&nbsp;</b></font></font></font></p><p><br><font size="2">آموزش و فراگیری یک آلت موسیقی می تواند در بهبود رفتار، حافظه و دانش عمومی کودکان تاثیر مثبت داشته باشد. فراگیری نواختن یک آلت موسیقی موجب توسعه و بزرگتر شدن قسمت چپ مغز کودکان می شود. در نتیجه <b>حافظه کودکانی که آموزش موسیقی دیده اند به نسبت سایرین ۲۰ درصد افزایش می یابد.</b></font></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><img src="http://s6.picofile.com/file/8178685600/%D8%AB%D8%B3%D9%82%DB%8C%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA241068%D8%BA451%D8%A72%D8%B0%D8%AF.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="238" hspace="0" vspace="0" width="358"></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><font color="#FF0000"><font size="2">3. <font color="#000066"><b>فراگیری </b></font></font></font><font color="#000066" size="2"><b><strong>اعتماد به نفس و احترام به دیگران</strong></b></font><br><br><font size="2">کودکان با کار در گروه های کوچک موسیقی موضوعات رفتاری مثل اعتماد و تکیه به دیگران، احترام ، تساهل و بردباری را فرا می گیرند.</font></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><img src="http://s4.picofile.com/file/8178685134/%D9%BE%DA%AF%DA%A9%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%846%D8%BA%D9%81%D8%B0%D8%B0.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="462" hspace="0" vspace="0" width="329"></p><p><br></p><p><br></p><p><font size="2"><br></font></p><p><font color="#000066" size="2"><font color="#FF0000">4. </font><b>آرامش بخشی</b></font><font color="#000066" size="2"><b>دن و رفع دلهره</b></font></p><p><br><font size="2">در دوران بلوغ نیز موسیقی می تواند نقش بسیار مثبتی در شکل گیری شخصیت کودکان داشته باشد و در لحظاتی که آنها احساس تنهایی و یا حالت دلهره دارند موسیقی می تواند آرامش بخش و موثر باشد.</font></p><p><br></p><p><br></p><p><img src="http://s4.picofile.com/file/8178684292/_3_.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p><p><br></p><p><br></p><p><font size="2"><font color="#FF0000">5. <b><font color="#000066">بهبود ریاضیات</font></b></font></font></p><p><font size="2">یادگرفتن آواز و یا آموزش پیانو به خودی خود نمی تواند قابلیت فراگیری ریاضیات را در کودکان تقویت کند. موسیقی در فرهنگ جوانان ونوجوانان نقش بسیار مهمی ایفا می کند و می تواند الهام بخش و آموزنده باشد. باید به نسل جوان آموخت که موسیقی انواع گوناگونی دارد و برای موفقیت در آینده آنها باید از سنین پایین با جدیت کار کنند. در عین حال فراگیری موسیقی به آموزش و کارکرد بهتر دانش آموز در محیط مدرسه کمک زیادی می کند. بنابراین موسیقی باید نقش مهمتری در پرورش کودکان داشته باشد.</font></p><p><br></p><p><font size="2"><br>منبع : <a href="http://namnak.com" target="_blank" title="نمناک">namnak.com</a></font></p><p><br></p><p><br><font size="2"><b>.<br>.<br>.<br></b></font><b><br></b></p><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(51, 51, 255); ">م</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">ا</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; ">&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(51, 51, 255); ">د</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">و</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(51, 51, 255); ">ت</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">ت</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(51, 51, 255); ">ا</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; ">&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">.</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(255, 255, 255); ">.</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(51, 51, 255); ">.</span></span></font></b></div><p><br></p><p><br></p><p><font size="2"><a href="http://namnak.com" target="_blank" title="نمناک"><br></a></font></p></div> text/html 2015-03-17T16:50:00+01:00 ghoghnoosenoshahr.mihanblog.com رها برنامه امتحانات نهایی سال سوم دبیرستان . خرداد ماه 1394 http://ghoghnoosenoshahr.mihanblog.com/post/196 <div align="center"><font size="3">بدون شرح<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>فقط اینکه پاشید برید درستونو بخونید, والسلام</font><br><br><a href="http://s6.picofile.com/file/8177444026/khordad_94.jpg" target="_blank" title="سایز بزرگ"><img src="http://s6.picofile.com/file/8177444026/khordad_94.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="301" hspace="0" vspace="0" width="428"></a><br><font color="#FF0000" size="2"><br>روش کلیک کنید سایز بزرگشو ببینید<br><br><br><br><br></font><br><font size="2"><b>.<br>.<br>.<br></b></font><b><br></b><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(51, 51, 255); ">م</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">ا</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; ">&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(51, 51, 255); ">د</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">و</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(51, 51, 255); ">ت</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">ت</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(51, 51, 255); ">ا</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; ">&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">.</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(255, 255, 255); ">.</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(51, 51, 255); ">.</span></span></font></b></div><br></div> text/html 2015-03-16T16:11:39+01:00 ghoghnoosenoshahr.mihanblog.com رها 108 سالگیت مبارک, پروین همیشگی آسمان شعر ایران... http://ghoghnoosenoshahr.mihanblog.com/post/195 <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL" align="center"><font color="#663366" size="2">امروز 25 اسفنده ؛ تولد شاعر خوش کلام ایرانی , پروین اعتصامی</font></p><p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL" align="center"><font color="#663366" size="2">واسه همینم یکی از اشعار فوق العادشو براتون میذارم تا واسه nمین بار بخونید و بازم لذت ببرید</font><br><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial;" lang="AR-SA"></span></font></p><p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL" align="center"><br></p><p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL" align="center"><img src="http://s4.picofile.com/file/8177437518/Parvin.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p><p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA"></span></font></p><p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL" align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial;" lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b><font color="#FF0000">مناظره ی مست و هشیار</font></b></font></span></font></p><p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL" align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial;" lang="AR-SA"><br></span></font></p><p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA"><font color="#CC33CC"><font color="#FF6666">محتسب</font> </font>مستی به ره دید و گریبانش گرفت</span></font></p><p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA"><br></span></font></p><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"> </font></div><p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA"><font color="#3333FF">مست</font> گفت ای دوست این پیراهن است افسار نیست <br></span></font></p><p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL" align="center"><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA"></span><span style="font-size: 14pt;" dir="LTR"></span></font></p><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"> </font></div><p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA"><font color="#FF6666">گفت</font> مستی زان سبب افتان و خیزان میروی</span></font></p><p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA"><br></span></font></p><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"> </font></div><p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA"><font color="#3333FF">گفت </font>جرم راه رفتن نیست ره هموار نیست</span></font></p><p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA"><br></span></font></p><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"> </font></div><p style="text-align: right; line-height: 115%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA"><font color="#FF6666">گفت</font> میباید تو را تا خانه‌ی قاضی برم</span></font></p><p style="text-align: right; line-height: 115%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA"><br></span></font></p><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"> </font></div><p style="text-align: right; line-height: 115%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA"><font color="#3333FF">گفت </font>رو صبح آی قاضی نیمه‌شب بیدار نیست</span></font></p><p style="text-align: right; line-height: 115%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA"><br></span></font></p><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"> </font></div><p style="text-align: right; line-height: 115%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA"><font color="#FF6666">گفت</font> نزدیک است والی را سرای آنجا شویم</span></font></p><p style="text-align: right; line-height: 115%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA"><br></span></font></p><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"> </font></div><p style="text-align: right; line-height: 115%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA"><font color="#3333FF">گفت </font>والی از کجا در خانه‌ی خمار نیست</span></font></p><p style="text-align: right; line-height: 115%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA"><br></span></font></p><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"> </font></div><p style="text-align: right; line-height: 115%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA"><font color="#FF6666">گفت </font>تا داروغه را گوییم در مسجد بخواب</span></font></p><p style="text-align: right; line-height: 115%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA"><br></span></font></p><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"> </font></div><p style="text-align: right; line-height: 115%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA"><font color="#3333FF">گفت</font> مسجد خوابگاه مردم بدکار نیست</span></font></p><p style="text-align: right; line-height: 115%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA"><br></span></font></p><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"> </font></div><p style="text-align: right; line-height: 115%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA"><font color="#FF6666">گفت </font>دیناری بده پنهان و خود را وارهان</span></font></p><p style="text-align: right; line-height: 115%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA"><br></span></font></p><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"> </font></div><p style="text-align: right; line-height: 115%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA"><font color="#3333FF">گفت </font>کار شرع کار درهم و دینار نیست</span></font></p><p style="text-align: right; line-height: 115%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA"><br></span></font></p><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"> </font></div><p style="text-align: right; line-height: 115%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA"><font color="#FF6666">گفت</font> از بهر غرامت جامه‌ات بیرون کنم</span></font></p><p style="text-align: right; line-height: 115%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA"><br></span></font></p><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"> </font></div><p style="text-align: right; line-height: 115%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA"><font color="#3333FF">گفت</font> پوسیدست جز نقشی ز پود و تار نیست</span></font></p><p style="text-align: right; line-height: 115%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA"><br></span></font></p><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"> </font></div><p style="text-align: right; line-height: 115%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA"><font color="#FF6666">گفت</font> آگه نیستی کز سر در افتادت کلاه</span></font></p><p style="text-align: right; line-height: 115%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA"><br></span></font></p><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"> </font></div><p style="text-align: right; line-height: 115%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA"><font color="#3333FF">گفت </font>در سر عقل باید بی کلاهی عار نیست</span></font></p><p style="text-align: right; line-height: 115%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA"><br></span></font></p><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"> </font></div><p style="text-align: right; line-height: 115%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA"><font color="#FF6666">گفت </font>می بسیار خوردی زان چنین بیخود شدی</span></font></p><p style="text-align: right; line-height: 115%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA"><br></span></font></p><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font></div><p style="text-align: right; line-height: 115%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA"><font color="#3333FF">گفت</font> ای بیهوده‌گو حرف کم و بسیار نیست</span></font></p><p style="text-align: right; line-height: 115%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA"><br></span></font></p><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font></div><p style="text-align: right; background: none repeat scroll 0% 0% white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL" class=" " align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="font-size: 14pt; color: black;" lang="FA"><font color="#FF6666">گفت</font> باید حد زند هشیار مردم مست را</span></font></p><p style="text-align: right; background: none repeat scroll 0% 0% white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL" class=" " align="center"><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="font-size: 14pt; color: black;" lang="FA"></span><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA"></span></font></p><p style="text-align: right; background: none repeat scroll 0% 0% white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL" class=" " align="center"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><font color="#FF6666"><font color="#3333FF">گفت</font> </font>هشیاری بیار اینجا کسی هشیار نیست</font></b></p><p style="text-align: right; background: none repeat scroll 0% 0% white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL" class=" " align="center"><br></p><p style="text-align: right; background: none repeat scroll 0% 0% white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL" class=" " align="center"><b><font size="2">.<br>.<br>.<br></font><font size="3"><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(51, 51, 255); ">م</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">ا</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; ">&nbsp;</span></font><font size="3"><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(51, 51, 255); ">د</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">و</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(51, 51, 255); ">ت</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">ت</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(51, 51, 255); ">ا</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; ">&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">.</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(255, 255, 255); ">.</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(51, 51, 255); ">.</span></span></font></b></p><p style="text-align: right; background: none repeat scroll 0% 0% white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL" class=" " align="center"><br></p><p style="text-align: right; background: none repeat scroll 0% 0% white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL" class=" " align="center"><br></p><p style="text-align: right; background: none repeat scroll 0% 0% white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL" class=" "><br><font size="3"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA"></span></font></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span style="font-size: 14pt; color: black;" lang="FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br></font><br></span></font> text/html 2015-03-16T15:29:25+01:00 ghoghnoosenoshahr.mihanblog.com رها خونه ی استاد نیما + بازگشت من به عرصه ی نت! http://ghoghnoosenoshahr.mihanblog.com/post/194 <div align="center"><b><font color="#CC6600" size="2"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><font color="#000000"><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8177430442/2721430_736.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="236" hspace="0" vspace="0" width="393"><br><br><br>این عکسایی که الان دارین ملاحظه مینماین , عکس خونه ی نیما یوشیجه <br>( میدونم که میدونید نیما کیه . همون پدر شعر نو )</font></span><br><font color="#000099"><br><br><img src="http://s4.picofile.com/file/8177430726/2721433_770.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="236" hspace="0" vspace="0" width="394"><br><br><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8177431192/2721429_359.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="241" hspace="0" vspace="0" width="401"><br><br><br></font></font></b><font size="2">اگر قسمت شد و امسال عید چشمم به جمال منزل استاد علی اسفندیاری روشن شد , اونوقت میتونید هنر عکاسی منو به همراه زیبایی اون منطقه و نیز ظرافت بنای ساختمونش درآمیخته ببینید<br>ایشالا...</font><br><b><br><font color="#FF0000" size="3">تلاش کنید اگه تو 15 روز تعطیلی نوروز تشریف آودید مازندران ؛ حتما از منطقه ی یوش ( در نور ) و خونه ی نیما دیدن کنید ( بازدید برای عموم آزاده )<br>تازه آرامگاه نیما هم وسط حیاط خونشه<br><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8177430184/2721444_200.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="238" hspace="0" vspace="0" width="397"><br><br><br><br><font color="#000099">علاوه بر اینکه معماری بسیار جالبی داره و مربوط به دوران قاجاره ,<br><br>*جزو آثار ملی ثبت شده ی مازندرانم هست*</font></font></b><br><br><font size="2"><br><br><br><a href="http://www.yjc.ir/fa/news/5032871/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%A7-%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%D9%88%D8%B4%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1" target="_blank" title="منبع">منبع عکس ها : باشگاه خبرنگارن جوان</a><br><br><br><br>+ من دوباره اومدم ... مرسی واسه نظراتون<br><br><br><br><b>.<br>.<br>.<br></b></font><b><br></b><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(51, 51, 255); ">م</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">ا</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; ">&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(51, 51, 255); ">د</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">و</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(51, 51, 255); ">ت</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">ت</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(51, 51, 255); ">ا</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; ">&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">.</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(255, 255, 255); ">.</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(51, 51, 255); ">.</span></span></font></b></div><br></div> text/html 2014-10-20T12:26:45+01:00 ghoghnoosenoshahr.mihanblog.com رها خبر مهم http://ghoghnoosenoshahr.mihanblog.com/post/193 <div align="center"><font size="3"><b>امشب <font color="#3333FF">فرهاد مجیدی</font> مهمون برنامه <span style="background-color: rgb(102, 255, 255);">90</span>ه</b></font><br><br><br>با اجازه<br></div> text/html 2014-08-23T05:34:24+01:00 ghoghnoosenoshahr.mihanblog.com رها خدافظی موقت http://ghoghnoosenoshahr.mihanblog.com/post/191 <div align="center"><font size="2"><b><img src="http://s5.picofile.com/file/8136578484/Bye.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="408" hspace="0" vspace="0" width="377"></b></font><br></div><font size="2"><b><br></b></font><div align="center"><br><font size="2"><b>سلام</b></font><br></div><div align="center"><font size="2">معذرت واسه اینكه تا مدت نامعلومی نخواهم بود\‌شاید تا بعد كنكور....&nbsp; شایدم زودتر</font><br></div><div align="center"><font size="2">و اینكه تشكر از همه كسایی كه به یادمون هستن</font><br></div><div align="center"><font size="2">و اینكه یه سوال اساسی دارم\ اونم اینكه جناب آقای/سركار خانم ناشناس كه حتی یه آدرسم از خودت نمیذاری باوركن من نه علم غیب دارم نه جنم نه هیچی دیگه.... بابا لااقل یه جوری حالیم كن كی هستی. توقع نداری كه تو خواب جوابتو بدم؟</font><br></div><div align="center"><br><br>+تسلیت ایام شهادت<br><br><br><font size="2"><b>تا روزی كه برگردم خداحافظ</b></font><br><br><br><br><br><br><br><br><div style="text-align: center; "><font class="Apple-style-span" face="Tahoma" size="4"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 24px; "><b>مادوتتا ...</b></span></font></div><br></div> text/html 2014-07-21T14:49:24+01:00 ghoghnoosenoshahr.mihanblog.com رها . http://ghoghnoosenoshahr.mihanblog.com/post/190 <div align="center"><font size="2"><b>سلام<br></b></font></div><div align="center"><font size="2"><b>شرمنده ی همتون..... بذارید تابستون تموم شه میام جبران میكنم<br></b></font></div><div align="center"><font size="2"><b>+ نتم قطعه الانم از كافی نت اومدم<br></b></font></div><div align="center"><font size="2"><b>مهر باز خواهم گشت<br></b></font></div><div align="center"><font size="2"><b>بااجازه... یاعلی</b></font><br><br><br><span style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#FFCC00"><b><font size="3">دعا هم یادتون نره</font></b></font></span><br></div> text/html 2014-06-23T20:06:19+01:00 ghoghnoosenoshahr.mihanblog.com رها ترکیب شیمیایی چندتا سنگ معروف http://ghoghnoosenoshahr.mihanblog.com/post/187 <div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" size="2">عمده ی ترکیب شیمیایی چندتا سنگو نوشتم :</font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" color="#00cccc" size="4"><b style="background-color: rgb(0, 0, 0); ">سنگ فیروزه<br><br></b><font color="#FFFF00"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0); ">این سنگ فسفات آلومینیومه</span></font><b style="background-color: rgb(0, 0, 0); "><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" size="4"><img src="http://s5.picofile.com/file/8126674626/فیروزه_نیشابور.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="312" hspace="0" vspace="0" width="509"><br><br>بقیش تو ادامه مطلب<br><br><br><br><br></font><br><font class="Apple-style-span" size="4"><span style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: right; background-color: rgb(251, 251, 251); "><div style="text-align: center; font-family: tahoma; "><b><font class="Apple-style-span" color="#3333ff" size="3">م</font><font class="Apple-style-span" color="#ff0000" size="3">ا</font><font class="Apple-style-span" color="#3333ff" size="3">د</font><font class="Apple-style-span" color="#ff0000" size="3">و</font><font class="Apple-style-span" color="#3333ff" size="3">ت</font><font class="Apple-style-span" color="#ff0000" size="3">ت</font><font class="Apple-style-span" color="#3333ff" size="3">ا </font><font class="Apple-style-span" color="#ff0000" size="3">.</font><font class="Apple-style-span" color="#3333ff" size="3"> </font><font class="Apple-style-span" color="#ffffff" size="3">. </font><font class="Apple-style-span" color="#3333ff" size="3">. </font></b></div></span><br></font></div> text/html 2014-06-23T19:33:52+01:00 ghoghnoosenoshahr.mihanblog.com رها ساخت چشم الکترونیک توسّط محقّقان فرانسوی http://ghoghnoosenoshahr.mihanblog.com/post/189 <div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8127486126/asderftyumk_plokjh.jpg" alt=""></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: center;"><p style="text-align: justify; line-height: 24px; margin-top: 8px; margin-right: 0px; margin-bottom: 8px; margin-left: 0px; font-family: Tahoma; "><font class="Apple-style-span" size="2">چشم مصنوعی، وسیله‌ای شبیه به بخش قدامی چشم بوده و معمولاً از </font><font class="Apple-style-span" style="font-size: 13px; " color="#6600cc"><b>شیشه یا پلاستیک</b></font><font class="Apple-style-span" size="2"> ساخته می‌شود. اما اکنون ساخت چشم الکترونیکی باعث تحول عظیمی در دنیای نابینایان شده است.</font><b><font class="Apple-style-span" size="3"> نابینایان به لطف این چشم الکترونیکی جدید قادر به دیدن اجسام، طیف های ضعیف نوری و همینطور تشخیص فاصله ها خواهند بود.</font></b></p><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 24px; ">"آلن ساحل"، سرپرست تیم تحقیقاتی "موسسه بینایی پاریس" می گوید: "نابینایانی که به این وسیله بینایی خود را باز می یابند حتی قادر به خواندن کلمات و نامه ها با سایز بزرگ اما در خط های محدود خواهند بود. در حال حاضر، پنج بیمار فرانسوی این شبکیه مصنوعی با قابلیت های محدود را دریافت کرده اند."</span><p style="margin-top: 8px; margin-right: 0px; margin-bottom: 8px; margin-left: 0px; "></p><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="Tahoma" size="2"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 16px;"><br></span></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="Tahoma" size="2"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 16px;"><br></span></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="Tahoma" size="2"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 16px;"><br></span></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="Tahoma" size="2"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 16px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://multimedia.mehrnews.com/Larg1/1393/04/01/IMG13271279.jpg" alt=""></span></font></div><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma; line-height: 24px; font-size: small; "><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma; line-height: 24px; font-size: small; "><br></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma; line-height: 24px; font-size: small; "><br></span></div>وی در ادامه می گوید:" مسلما این نگاه جدید، همانند بینایی طبیعی و ذاتی انسان ها نخواهد بود اما مسلما بسیار بهتر از نابینایی و غوطه ور بودن در دنیای تاریکی هاست. سیستم های شبکیه مصنوعی چشم تا پیش از این در کشورهایی مانند امریکا و&nbsp; آلمان آزمایش شده بودند اما چشم مصنوعی جدید دنیای نابینایان را متحول خواهد کرد."</span><font class="Apple-style-span" face="Tahoma" size="2"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 24px;">یکی از نابینایان فرانسوی که در این انستیتو بینایی خود را بازیافته می گوید: " زندگیم بعد از دریافت این چشم الکترونیکی تغییر کرد."</span></font><p></p><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 24px; ">این محقق می گوید:"&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 24px; ">این دستگاه در قالب یک<b><font class="Apple-style-span" color="#ff0000"> </font><font class="Apple-style-span" color="#6600cc">عینک آفتابی </font></b>بر روی چشم ها قرار می گیرد. این عینک آفتابی مجهز به پردازش، حسگر و دوربین های خاصی است که باعث تحریک سلول های عصبی چشمی شده تا قدرت بینایی را به فرد نابینا باز گردانند."</span></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 24px; "><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 24px; ">سرپرست این تیم تحقیقاتی در پایان گفت:"<b>این روش در افرادی پاسخ می دهد که بینایی خود را به <font class="Apple-style-span" color="#6600cc">دلایل طبیعی</font> از دست داده اند نه افرادی که به طور<font class="Apple-style-span" color="#ff0000"> </font><font class="Apple-style-span" color="#6600cc">مادر زادی</font> نابینا هستند</b> اما امیدواریم با پیشرفت و بررسی بیشتر بتوانیم تمام نابینایان را صرف نظر از دلیل بیماری درمان کنیم."</span></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 24px; "><br></span></div><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" face="Tahoma"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 24px; "><div style="text-align: justify;font-size: small; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 13px; "><a href="http://www.mehrnews.com/detail/News/2316951" target="_blank" title="مهر"><br></a></span></div><div style="text-align: right; "><font class="Apple-style-span" size="2"><font class="Apple-style-span" color="#999900"><b><a href="http://www.mehrnews.com/detail/News/2316951" target="_blank" title="مهر"></a></b></font><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" face="Tahoma"><div style="text-align: right; "><font class="Apple-style-span" size="2" color="#999900"><b><a href="http://www.mehrnews.com/detail/News/2316951" target="_blank" title="مهر">خلاصه شده از خبرگزاری مهر</a></b></font></div><div style="text-align: right; "><font class="Apple-style-span" size="2" color="#999900"><br></font></div><div style="text-align: right; "><font class="Apple-style-span" size="2" color="#999900"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" size="2" color="#330099">امیدوارم واقعا همونطور که تو خبره اومده موثر باشه... هم واسه فامیل خودم هم واسه همه نابیناهای دیگه</font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" color="#330099"><br></font></div></font></div></font></div></span></font><div style="text-align: center; "><font class="Apple-style-span" color="#330099" face="Tahoma" size="2"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 24px;"><br></span></font></div><div style="text-align: center; "><font class="Apple-style-span" face="Tahoma" size="4"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 24px; "><b>مادوتتا ...</b></span></font></div><font class="Apple-style-span" face="Tahoma"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 24px; "><div style="text-align: right; "><div style="text-align: right; "><font class="Apple-style-span" face="Tahoma"><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" size="2" color="#330099"><br></font></div></font></div></div></span></font><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" color="#330099" face="Tahoma" size="2"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 24px;"><br></span></font></div><font class="Apple-style-span" face="Tahoma"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 24px; "><div style="text-align: right; "><font class="Apple-style-span" size="2"><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" face="Tahoma"><a href="http://www.mehrnews.com/detail/News/2316951" target="_blank" title="مهر" style="font-size: small; "><div style="text-align: right;"></div></a></font></div><div style="text-align: right;"></div></font></div></span></font></div> text/html 2014-06-23T11:42:24+01:00 ghoghnoosenoshahr.mihanblog.com رها یادمون باشه... http://ghoghnoosenoshahr.mihanblog.com/post/176 <span style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: right; background-color: rgb(251, 251, 251);"><span style="font-size: small;"><div style="text-align: center;font-family: tahoma; "><font class="Apple-style-span" color="#663333"><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8127462292/Ahmetvaleev_MG_7105_Panorama_1x900.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="330" hspace="0" vspace="0" width="449"><br></font></div><div style="text-align: center;font-family: tahoma; "><font class="Apple-style-span" color="#663333"><br></font></div><div style="text-align: center;font-family: tahoma; "><font class="Apple-style-span" color="#663333"><br></font></div><div style="text-align: center;font-family: tahoma; "><font class="Apple-style-span" color="#663333">&nbsp;یاد من باشد فردا دم صبح</font></div></span></span><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" color="#663333" face="Tahoma" size="2"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 18px;"><br></span></font></div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: right; background-color: rgb(251, 251, 251);"><span style="font-size: small;"><div style="text-align: center;font-family: tahoma; "><font class="Apple-style-span" color="#663333">جور دیگر باشم</font></div></span></span><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" color="#663333" face="Tahoma" size="2"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 18px;"><br></span></font></div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: right; background-color: rgb(251, 251, 251);"><span style="font-size: small;"><div style="text-align: center;font-family: tahoma; "><font class="Apple-style-span" color="#663333">بد نگویم به هوا ، آب ، زمین</font></div></span></span><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" color="#663333" face="Tahoma" size="2"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 18px;"><br></span></font></div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: right; background-color: rgb(251, 251, 251);"><span style="font-size: small;"><div style="text-align: center;font-family: tahoma; "><font class="Apple-style-span" color="#663333">مهربان باشم با مردم شهر</font></div></span></span><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" color="#663333" face="Tahoma" size="2"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 18px;"><br></span></font></div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: right; background-color: rgb(251, 251, 251);"><span style="font-size: small;"><div style="text-align: center;font-family: tahoma; "><font class="Apple-style-span" color="#663333">و فراموش کنم هر چه گذشت</font></div></span></span><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" color="#663333" face="Tahoma" size="2"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 18px;"><br></span></font></div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: right; background-color: rgb(251, 251, 251);"><span style="font-size: small;"><div style="text-align: center;font-family: tahoma; "><font class="Apple-style-span" color="#663333">خانه ی دل بتکانم ازغم</font></div></span></span><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" color="#663333" face="Tahoma" size="2"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 18px;"><br></span></font></div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: right; background-color: rgb(251, 251, 251);"><span style="font-size: small;"><div style="text-align: center;font-family: tahoma; "><font class="Apple-style-span" color="#663333">و به دستمالی از جنس گذشت ،</font></div></span></span><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" color="#663333" face="Tahoma" size="2"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 18px;"><br></span></font></div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: right; background-color: rgb(251, 251, 251);"><span style="font-size: small;"><div style="text-align: center;font-family: tahoma; "><font class="Apple-style-span" color="#663333">بزدایم دیگر تار کدورت از دل</font></div></span></span><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" color="#663333" face="Tahoma" size="2"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 18px;"><br></span></font></div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: right; background-color: rgb(251, 251, 251);"><span style="font-size: small;"><div style="text-align: center;font-family: tahoma; "><font class="Apple-style-span" color="#663333">مشت را باز کنم تا که دستی گردد</font></div></span></span><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" color="#663333" face="Tahoma" size="2"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 18px;"><br></span></font></div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: right; background-color: rgb(251, 251, 251);"><span style="font-size: small;"><div style="text-align: center;font-family: tahoma; "><font class="Apple-style-span" color="#663333">و به لبخندی خوش</font></div></span></span><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" color="#663333" face="Tahoma" size="2"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 18px;"><br></span></font></div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: right; background-color: rgb(251, 251, 251);"><span style="font-size: small;"><div style="text-align: center;font-family: tahoma; "><font class="Apple-style-span" color="#663333">دست در دست زمان بگذارم</font></div></span></span><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" color="#663333" face="Tahoma" size="2"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 18px;"><br></span></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" color="#663333"><br></font></div><div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" color="#663333" face="Tahoma" size="2"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 18px;"><br></span></font></div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: right; background-color: rgb(251, 251, 251);"><span style="font-size: small;"><div style="text-align: center;font-family: tahoma; "><font class="Apple-style-span" color="#663333">یاد من باشد فردا دم صبح</font></div></span></span><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" color="#663333" face="Tahoma" size="2"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 18px;"><br></span></font></div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: right; background-color: rgb(251, 251, 251);"><span style="font-size: small;"><div style="text-align: center;font-family: tahoma; "><font class="Apple-style-span" color="#663333">به نسیم از سر صدق سلامی بدهم</font></div></span></span><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" color="#663333" face="Tahoma" size="2"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 18px;"><br></span></font></div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: right; background-color: rgb(251, 251, 251);"><span style="font-size: small;"><div style="text-align: center;font-family: tahoma; "><font class="Apple-style-span" color="#663333">و به انگشت نخی خواهم بست</font></div></span></span><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" color="#663333" face="Tahoma" size="2"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 18px;"><br></span></font></div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: right; background-color: rgb(251, 251, 251);"><span style="font-size: small;"><div style="text-align: center;font-family: tahoma; "><font class="Apple-style-span" color="#663333">تا فراموش نگردد فردا</font></div></span></span><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" color="#663333" face="Tahoma" size="2"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 18px;"><br></span></font></div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: right; background-color: rgb(251, 251, 251);"><span style="font-size: small;"><div style="text-align: center;font-family: tahoma; "><font class="Apple-style-span" color="#663333">زندگی شیرین است ، زندگی باید کرد</font></div></span></span><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" color="#663333" face="Tahoma" size="2"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 18px;"><br></span></font></div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: right; background-color: rgb(251, 251, 251);"><span style="font-size: small;"><div style="text-align: center;font-family: tahoma; "><font class="Apple-style-span" color="#663333">گرچه دیر است ولی</font></div></span></span><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" color="#663333" face="Tahoma" size="2"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 18px;"><br></span></font></div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: right; background-color: rgb(251, 251, 251);"><span style="font-size: small;"><div style="text-align: center;font-family: tahoma; "><font class="Apple-style-span" color="#663333">کاسه ای آب به پشت سر لبخند بریزم ، شاید</font></div></span></span><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" color="#663333" face="Tahoma" size="2"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 18px;"><br></span></font></div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: right; background-color: rgb(251, 251, 251);"><span style="font-size: small;"><div style="text-align: center;font-family: tahoma; "><font class="Apple-style-span" color="#663333">به سلامت ز سفر برگردد</font></div></span></span><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" color="#663333" face="Tahoma" size="2"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 18px;"><br></span></font></div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: right; background-color: rgb(251, 251, 251);"><span style="font-size: small;"><div style="text-align: center;font-family: tahoma; "><font class="Apple-style-span" color="#663333">بذر امید بکارم در دل</font></div></span></span><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" color="#663333" face="Tahoma" size="2"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 18px;"><br></span></font></div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: right; background-color: rgb(251, 251, 251);"><span style="font-size: small;"><div style="text-align: center;font-family: tahoma; "><font class="Apple-style-span" color="#663333">لحظه را در یابم</font></div></span></span><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" color="#663333" face="Tahoma" size="2"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 18px;"><br></span></font></div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: right; background-color: rgb(251, 251, 251);"><span style="font-size: small;"><div style="text-align: center;font-family: tahoma; "><font class="Apple-style-span" color="#663333">من به بازار محبت بروم فردا صبح</font></div></span></span><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" color="#663333" face="Tahoma" size="2"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 18px;"><br></span></font></div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: right; background-color: rgb(251, 251, 251);"><span style="font-size: small;"><div style="text-align: center;font-family: tahoma; "><font class="Apple-style-span" color="#663333">مهربانی خودم عرضه کنم</font></div></span></span><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" color="#663333" face="Tahoma" size="2"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 18px;"><br></span></font></div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: right; background-color: rgb(251, 251, 251);"><span style="font-size: small;"><div style="text-align: center;font-family: tahoma; "><font class="Apple-style-span" color="#663333">یک بغل عشق از آنجا بخرم</font></div></span></span><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" color="#663333" face="Tahoma" size="2"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 18px;"><br></span></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" color="#663333"><br></font></div></div><div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" color="#663333" face="Tahoma" size="2"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 18px;"><br></span></font></div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: right; background-color: rgb(251, 251, 251);"><span style="font-size: small;"><div style="text-align: center;font-family: tahoma; "><font class="Apple-style-span" color="#663333">یاد من باشد فردا حتما</font></div></span></span><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" color="#663333" face="Tahoma" size="2"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 18px;"><br></span></font></div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: right; background-color: rgb(251, 251, 251);"><span style="font-size: small;"><div style="text-align: center;font-family: tahoma; "><font class="Apple-style-span" color="#663333">به سلامی ، دل همسایه ی خود شاد کنم</font></div></span></span><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" color="#663333" face="Tahoma" size="2"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 18px;"><br></span></font></div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: right; background-color: rgb(251, 251, 251);"><span style="font-size: small;"><div style="text-align: center;font-family: tahoma; "><font class="Apple-style-span" color="#663333">بگذرم از سر تقصیر رفیق ، بنشینم دم در</font></div></span></span><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" color="#663333" face="Tahoma" size="2"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 18px;"><br></span></font></div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: right; background-color: rgb(251, 251, 251);"><span style="font-size: small;"><div style="text-align: center;font-family: tahoma; "><font class="Apple-style-span" color="#663333">چشم بر کوچه بدوزم با شوق</font></div></span></span><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" color="#663333" face="Tahoma" size="2"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 18px;"><br></span></font></div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: right; background-color: rgb(251, 251, 251);"><span style="font-size: small;"><div style="text-align: center;font-family: tahoma; "><font class="Apple-style-span" color="#663333">تا که شاید برسد همسفری ، ببرد این دل مارا با خود</font></div></span></span><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" color="#663333" face="Tahoma" size="2"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 18px;"><br></span></font></div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: right; background-color: rgb(251, 251, 251);"><span style="font-size: small;"><div style="text-align: center;font-family: tahoma; "><font class="Apple-style-span" color="#663333">و بدانم دیگر , قهر هم چیز بدیست</font></div></span></span><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" color="#663333" face="Tahoma" size="2"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 18px;"><br></span></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" color="#663333"><br></font></div></div><div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" color="#663333" face="Tahoma" size="2"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 18px;"><br></span></font></div><b><font class="Apple-style-span" color="#663333"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: right; background-color: rgb(251, 251, 251);"><span style="font-size: small;"><div style="text-align: center;font-family: tahoma; ">یاد من باشد فردا حتما</div></span></span><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="Tahoma" size="2"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 18px;"><br></span></font></div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: right; background-color: rgb(251, 251, 251);"><span style="font-size: small;"><div style="text-align: center;font-family: tahoma; ">باور این را بکنم که دگر فرصت نیست</div></span></span><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="Tahoma" size="2"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 18px;"><br></span></font></div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: right; background-color: rgb(251, 251, 251);"><span style="font-size: small;"><div style="text-align: center;font-family: tahoma; ">و بدانم که اگر دیر کنم ، مهلتی نیست مرا</div></span></span><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="Tahoma" size="2"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 18px;"><br></span></font></div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: right; background-color: rgb(251, 251, 251);"><span style="font-size: small;"><div style="text-align: center;font-family: tahoma; ">و بدانم که شبی خواهم رفت</div></span></span><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="Tahoma" size="2"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 18px;"><br></span></font></div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: right; background-color: rgb(251, 251, 251);"><span style="font-size: small;"><div style="text-align: center;font-family: tahoma; ">و شبی هست که نیست ، پس از آن فردایی</div></span></span><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="Tahoma" size="2"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 18px;"><br></span></font></div></font></b><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" color="#663333" face="Tahoma" size="2"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 18px;"><br></span></font></div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: right; background-color: rgb(251, 251, 251);"><span style="font-size: small;"><div style="text-align: center;font-family: tahoma; "><font class="Apple-style-span" color="#663333">یاد من باشد</font></div></span></span><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" color="#663333" face="Tahoma" size="2"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 18px;"><br></span></font></div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: right; background-color: rgb(251, 251, 251);"><span style="font-size: small;"><div style="text-align: center;font-family: tahoma; "><font class="Apple-style-span" color="#663333">باز اگر فردا غفلت کردم</font></div></span></span><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" color="#663333" face="Tahoma" size="2"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 18px;"><br></span></font></div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: right; background-color: rgb(251, 251, 251);"><span style="font-size: small;"><div style="text-align: center;font-family: tahoma; "><font class="Apple-style-span" color="#663333">آخرین لحظه ی از فردا شب ،</font></div></span></span><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" color="#663333" face="Tahoma" size="2"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 18px;"><br></span></font></div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: right; background-color: rgb(251, 251, 251);"><span style="font-size: small;"><div style="text-align: center;font-family: tahoma; "><font class="Apple-style-span" color="#663333">من به خود باز بگویم این را</font></div></span></span><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" color="#663333" face="Tahoma" size="2"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 18px;"><br></span></font></div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: right; background-color: rgb(251, 251, 251);"><span style="font-size: small;"><div style="text-align: center;font-family: tahoma; "><font class="Apple-style-span" color="#663333">مهربان باشم با مردم شهر</font></div></span></span><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" color="#663333" face="Tahoma" size="2"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 18px;"><br></span></font></div><span style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: right; background-color: rgb(251, 251, 251); "><div style="font-size: small; text-align: center; font-family: tahoma; "><font class="Apple-style-span" color="#663333">و فراموش کنم هر چه گذشت</font></div><div style="text-align: center;font-size: small; font-family: tahoma; "><br></div><div style="font-size: small; font-family: tahoma; "><br></div><div style="font-size: small; font-family: tahoma; "><br></div><div style="text-align: center; font-family: tahoma; "><b><font class="Apple-style-span" color="#330000" size="3">«فریدون مشیری»</font></b></div><div style="text-align: center; font-family: tahoma; "><b><font class="Apple-style-span" color="#330000" size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center; font-family: tahoma; "><b><font class="Apple-style-span" color="#330000" size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center; font-family: tahoma; "><b><font class="Apple-style-span" color="#330000" size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center; font-family: tahoma; "><b><font class="Apple-style-span" color="#330000" size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center; font-family: tahoma; "><b><font class="Apple-style-span" color="#330000" size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center; font-family: tahoma; "><b><font class="Apple-style-span" color="#3333ff" size="3">م</font><font class="Apple-style-span" color="#ff0000" size="3">ا</font><font class="Apple-style-span" color="#3333ff" size="3">د</font><font class="Apple-style-span" color="#ff0000" size="3">و</font><font class="Apple-style-span" color="#3333ff" size="3">ت</font><font class="Apple-style-span" color="#ff0000" size="3">ت</font><font class="Apple-style-span" color="#3333ff" size="3">ا </font><font class="Apple-style-span" color="#ff0000" size="3">.</font><font class="Apple-style-span" color="#3333ff" size="3"> </font><font class="Apple-style-span" color="#ffffff" size="3">. </font><font class="Apple-style-span" color="#3333ff" size="3">.&nbsp;</font></b></div></span><div style="text-align: center; "><b style="line-height: 18px;"><font class="Apple-style-span" color="#330000" size="3"><br></font></b></div><span style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: right; background-color: rgb(251, 251, 251); "><div style="text-align: center; font-family: tahoma; "><b><font class="Apple-style-span" color="#330000" size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center; font-family: tahoma; "><b><font class="Apple-style-span" color="#330000" size="3"><br></font></b></div></span><font class="Apple-style-span" color="#3333ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div> text/html 2014-06-19T15:10:43+01:00 ghoghnoosenoshahr.mihanblog.com رها یا صاحب الزّمان ... http://ghoghnoosenoshahr.mihanblog.com/post/185 <div style="text-align: center;"><br><br><font color="#FF0000"><b><font size="3">آخرین برگ سفرنامه ی باران این است</font></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#FF0000"><b><font size="3">که زمین چرکین است...</font></b></font><br></div><div style="text-align: center;"><br><b><font size="1">»محمّدرضا شفیعی کدکنی«</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s5.picofile.com/file/8126222792/3698412510.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="300" hspace="0" vspace="0" width="402"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="2">زمین چرکین است , ما زمین چرکین نمیخوایم آقا , پس تا ابد منتظرت هستیم , منتظریم که بیای و زمینمونو روشن کنی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">ای تویی که از خورشید بخشنده تری ..... میدونم که میای فقط یخرده زودتر لطفا , دیگه تحمل سختیای این زمین چرکین داره به اینجام میرسه</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">مرسی که گوش کردی</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" size="6"><font class="Apple-style-span" color="#ff0000" style="background-color: rgb(0, 153, 0);">اللّهمّ عجّل لولیّک الفرج</font><br></font><br><br><br><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; font-weight: bold; "><span style="color: rgb(51, 51, 255); "></span></span><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(51, 51, 255); ">م</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">ا</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; ">&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(51, 51, 255); ">د</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">و</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(51, 51, 255); ">ت</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">ت</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(51, 51, 255); ">ا</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; ">&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">.</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(255, 255, 255); ">.</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(51, 51, 255); ">.<br><br><br></span></span></div></div><br></div> text/html 2014-06-17T10:10:02+01:00 ghoghnoosenoshahr.mihanblog.com رها کد شمارنده کاربران آنلاین وبلاگ http://ghoghnoosenoshahr.mihanblog.com/post/188 <div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" color="#ff6600" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" color="#ff6600" size="2">دو تا لینک گذاشتم واسه وبتون کد یوزرآنلاین میده</font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" color="#ff6600" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" color="#ff6600" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://www.supercounters.com/onlinecounter" target="_blank" title=""><font class="Apple-style-span" color="#ff6600" size="2"><b>لینک 1</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" color="#ff6600" size="2"><br><br><br><br><br></font><br><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" color="#ff6600" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://www.usuarios-online.com/en/" target="_blank" title=""><font class="Apple-style-span" color="#ff6600" size="2"><b>لینک 2</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" color="#ff6600" size="2"><br></font></div><br><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" color="#ff6600" size="2">لینک 2 رو که وا کردین تو کادرش آدرس وبتونو وارد کنین</font></div></div><div style="text-align: center;"><br><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" color="#ff6600" size="2">نمونه کارش همین کد وب خودمه</font></div></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" color="#ff6600" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" color="#ff6600" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" color="#ff6600" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, arial; font-weight: bold; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(51, 51, 255); ">م</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">ا</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; ">&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(51, 51, 255); ">د</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">و</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(51, 51, 255); ">ت</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">ت</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(51, 51, 255); ">ا</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; ">&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">.</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(255, 255, 255); ">.</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><span style="color: rgb(51, 51, 255); ">.</span></span></span></div>